Informatie voor nieuwe leden en aspirantleden

 

Cigale
Het Meppeler Kamerkoor ‘Cigale’ is een vereniging die ten doel heeft ‘het bevorderen en beoefenen van de koorzang in het algemeen en in het bijzonder de kamerkoorzang’.
Het koor is opgericht in 1983, werd in 1995 lid van de Vereniging Toonkunst Nederland en vierde in 2013 haar 30-jarig bestaan met een jubileumconcert in de Grote of Mariakerk te Meppel.

 

Marion Bluthard
Sinds januari 2016 is Marion Bluthard onze dirigent. Zij volgde Merlijn Wackers op, die Cigale van juni 2006 tot januari 2016 dirigeerde.

 

Repetities
De wekelijkse repetitie is op woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in CSG Dingstede, Gerard Doustraat 13 te Meppel. Naast het instuderen van het repertoire besteedt de dirigent aandacht aan koorscholing en stemvorming.

 

Kennismakingsperiode
Als aspirant lid kun je vier weken deelnemen aan de repetities om te zien of je in het koor past. Zo spoedig mogelijk neemt de dirigent een stemtest af om de mogelijkheden van je stem in te schatten. Na de kennismakingsperiode adviseert zij het bestuur over toelating. Als het bestuur positief beslist en er geen wachtlijst voor jouw stemgroep is, kun je lid worden. De contributie gaat in per de eerste volle maand volgend op dit besluit.

 

Wachtlijst
We streven naar een bezetting van 8 leden per stemgroep. Als een stemgroep maximaal bezet is kunnen potentiële leden op de wachtlijst geplaatst worden. Het is aan de persoon in kwestie of dit na de kennismakingsperiode gebeurt of daaraan voorafgaand. Op het moment dat er een plek vrijkomt bij de betreffende stemgroep, is het aan de dirigent en het bestuur om een keuze te maken uit eventuele kandidaten op de wachtlijst. Bij deze keus kunnen naast positie op de wachtlijst ook stem, ervaring en leeftijd een rol spelen.

 

Kwaliteitseisen
‘Cigale’ streeft naar een hoog niveau en vraagt daartoe discipline inzake het thuis repeteren en aanwezigheid bij de wekelijkse repetities.
Van de koorleden wordt verwacht dat zij basiskennis muziektheorie hebben (noten lezen) en zelfstandig thuis hun partij kunnen instuderen. Er zijn aanvullende hulpmiddelen beschikbaar zoals proef CD’s en midi files. Alle koorleden worden eens in de twee jaar getest: ze moeten dan met individuele leden uit de andere stemgroepen hun partij goed kunnen zingen, ‘kwartet zingen’. Bij onvoldoende beheersing van basale zangtechniek kan de dirigent adviseren zangles te nemen.

 

Uitvoeringen
‘Cigale’ treedt ongeveer vier keer per jaar op, hetzij in eigen concerten, hetzij in uitvoeringen onder auspiciën van een culturele commissie of in het kader van een muziekfestival.

 

Contributie
De contributie bedraagt € 25,- per maand, uitsluitend maandelijks en bij vooruitbetaling te voldoen op rekening NL89 RABO 0151 5675 49 t.n.v. Meppeler Kamerkoor Cigale. Hierbij inbegrepen is de koffie/thee in de pauze tijdens de repetitie in de Vrije School. Opzegging geschiedt schriftelijk met een opzegtermijn van vier weken.

 

Partituren
Er worden originele partituren gebruikt. Bladmuziek komt voor eigen rekening. Het bestuur zorgt voor inkoop dan wel huur van de partituren. Gekochte bladmuziek blijft je eigendom. Huurpartituren dienen puntgaaf weer ingeleverd te worden. Bij beschadiging zijn de aanschafkosten minus de huurprijs (mits reeds voldaan) verschuldigd.

 

Internet
website: kamerkoorcigale.nl of meppelerkamerkoor.nl
e-mail: meppelerkamerkoor@gmail.com
facebook: www.facebook.com/MeppelerKamerkoorCigale

Bestuur (zie ook de contact pagina)
Voorzitter: Leo Zeelenberg
Secretaris: Coby Scholten - meppelerkamerkoor@gmail.com
Penningmeester: Harrie van Noort
PR: Dick van Driesum
Algemeen:  Willy van Dijk

het koor