Het Meppeler Kamerkoor Cigale werd in 1983 opgericht en heette aanvankelijk Vocaal Ensemble Cigale.

In 1999 werd voor de huidige naam gekozen.

In 1995 werd het koor lid van Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst.

geschiedenis van het koor

2009

2008

2007