Meppeler Kamerkoor

Informatie

nieuwe leden en aspirantleden

 

 

Meppeler Kamerkoor Cigale
Het Meppeler Kamerkoor Cigale is een vereniging die ten doel heeft "het bevorderen en beoefenen van de koorzang
in het algemeen en in het bijzonder de kamerkoorzang".
Het koor is opgericht in 1983, werd in 1995 lid van de Vereniging Toonkunst Nederland en vierde in 2013 haar
30-jarig bestaan met een jubileumconcert in de Grote of Maria Kerk te Meppel. In 2023 bestond het koor 40 jaar.

Dit werd gevierd met een jubileumconcert op 14 oktober 2023.

 

Ga naar de pagina met contact gegevens

 

Repetities
De wekelijkse repetitie is op woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in de

"Vrije school De Toermalijn", Julianastraat 22 te Meppel.

Naast het instuderen van het repertoire besteedt de dirigent aandacht aan koorscholing en stemvorming.

 

Kennismakingsperiode
Als aspirant lid kun je vier weken deelnemen aan de repetities om te zien of je in het koor past.

Zo spoedig mogelijk neemt de dirigent een stemtest af om de mogelijkheden van je stem in te schatten.

Na de kennismakingsperiode adviseert zij het bestuur over toelating.

Als het bestuur positief beslist en er geen wachtlijst voor jouw stemgroep is, kun je lid worden.

De contributie gaat per de eerste volle maand in volgend op dit besluit.

 

Kwaliteitseisen
Het Meppeler Kamerkoor Cigale streeft naar een "hoog" niveau en vraagt daartoe discipline inzake het thuis repeteren en aanwezigheid bij de wekelijkse repetities. Van de koorleden wordt verwacht dat zij basistheorie muziektheorie hebben
(noten lezen) en zelfstandig thuis hun partij kunnen instuderen.

Er zijn aanvullende hulpmiddelen beschikbaar zoals midi-bestanden.

Als uitgangspunt worden alle koorleden eens in de twee jaar getest. Samen met andere individuele leden, uit de andere stemgroepen, moet het koorlid zijn of haar partij goed kunnen zingen. (kwartet zingen).

Bij onvoldoende beheersing van basale zangtechniek kan de dirigent adviseren zangles te nemen.

 

Uitvoeringen
Het Meppeler Kamerkoor Cigale treedt ongeveer vier keer per jaar op, hetzij in eigen concerten, hetzij in uitvoeringen onder auspiciën van een culturele commissie of in het kader van een muziekfestival.

 

Partituren
Er worden bij voorkeur originele partituren gebruikt. Bladmuziek komt voor eigen rekening.

Het bestuur zorgt voor inkoop dan wel huur van de partituren.

Gekochte bladmuziek blijft je eigendom. Huurpartituren dienen puntgaaf weer ingeleverd te worden. Bij beschadiging zijn de aanschafkosten minus de huurprijs (mits reeds voldaan) verschuldigd.

 

Contributie
De contributie bedraagt € 33,- per maand, maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen op rekeningnummer

NL89 RABO 0151 5675 49 t.n.v. Meppeler Kamerkoor Cigale.

Opzegging geschiedt schriftelijk bij de penningmeester en met een opzegtermijn van minimaal vier weken.

 

Wachtlijst
We streven naar een bezetting van 8 leden per stemgroep (SATB).

Als een stemgroep maximaal bezet is kunnen potentiële leden op de wachtlijst geplaatst worden. Het is aan de persoon in kwestie of dit na de kennismakingsperiode gebeurt of daaraan voorafgaand. Op het moment dat er een plek vrijkomt bij de betreffende stemgroep, is het aan de dirigent en het bestuur om een keuze te maken uit eventuele kandidaten op de wachtlijst. Bij deze keus kunnen naast positie op de wachtlijst ook stem, ervaring en leeftijd een rol spelen.